Tłuszcze i oleje jadalne

Ważną częścią procesu rafinacji w przemyśle olejów i tłuszczów jest pomiar barwy, dzięki któremu możemy ocenić czy pożądany kolor został osiągnięty i czy można zatrzymać proces. Możliwość regularnego monitorowania barwy pozwala na ograniczenie marnotrawstwa surowców rafinacyjnych, a także pozwala zachować spójność koloru produktu końcowego

Lovibond® od wielu lat umożliwia pomiar barwy w oleju (dłużej niż jakakolwiek inna firma), dlatego udało się opracować systemy do wizualnego oraz automatycznego pomiaru barwy, które spełniają obowiązujące standardy.