Kolorymetry spektrofotometryczne PFXi serii -880, -950, -995

Seria spektrofotometrycznych kolorymetrów PFXi wprowadza unikalną koncepcję kontroli koloru cieczy: technologię RCMSi. Umożliwia to zdalną kalibrację i serwisowanie przez Internet co pozwala oszczędzić koszty i czas związane z serwisowaniem oraz gwarante zgodność ze standardami.

Seria PFXi-880/950/995 zapewnia wysoką precyzję wyników dzięki zastosowaniu technologii z 16-filtrową długością fali. Dzięki rozszerzonej długości ścieżki do 6 „(153 mm) i opcjonalnej grzałce utrzymującej temperaturę próbki do + 10 °C powyżej jej „punktu zmętnienia”, spełniają one zapotrzebowanie na spójne i wiarygodne dane koloru dla szeroki wybór próbek.

Dodatkowe informacje / modele

Nazwa Zastosowanie Skale barwne Nr katalogowy Dane techniczne
PFXi-880/L Oleje jadalne i tłuszcze Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, transmitancja, gęstość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates 1378801 Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-880/L Heated Oleje jadalne i tłuszcze Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna, 1378801H Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-880/AT Oleje jadalne i tłuszcze AOCS-Tintometer Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, różnica kolorów Delta XYZ,  różnica kolorów Delta xyZ, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna 1378802 Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-880/AT Heated Oleje jadalne i tłuszcze AOCS-Tintometer Colour, CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna, 1378802H Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-880/P Olej naftowy i woski ASTM Colour, Saybolt Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates 1378803 Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-880/P Heated Olej naftowy i woski CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna, 1378803H Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-880/IP17 Oleje jadalne i tłuszcze Lovibond RYBN Colour 1378804 Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-880/IP17 Heated Oleje jadalne i tłuszcze Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna 1378804H Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-880/S Roztwory cukru, syropy i miody ICUMSA Colour Index, Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, różnica kolorów Delta xyZ, różnica kolorów XYZ, absorbancja, gęstość optyczna, 1378805 Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-880/S Heated Roztwory cukru, syropy i miody ICUMSA Colour Index, Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna 1378805H Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-880/CIE Oleje jadalne i tłuszcze, roztwory cukru, syropy i miody, piwa, słody i karmele, olej naftowy i woski, chemikalia, kosmetyki, ścieki, tworzywa sztuczne, powłoki lakiernicze, produkty medyczne, kliniczne i farmaceutyczne CIELAB (L*C*h), CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, różnica kolorów Delta xyZ, różnica kolorów Delta XYZ, transmitacja, absorbancja, gęstość optyczna 1378806 Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-880/CIE Heated Oleje jadalne i tłuszcze, roztwory cukru, syropy i miody, piwa, słody i karmele, olej naftowy i woski, chemikalia, kosmetyki, tworzywa sztuczne, powłoki lakiernicze, produkty medyczne, kliniczne i farmaceutyczne, ścieki CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna, 1378806H Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-950 Oleje jadalne i tłuszcze, chemikalia AOCS-Tintometer Colour, Gardner Colour, Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E,różnica kolorów Delta xyZ, różnica kolorów Delta XYZ, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna 1379501 Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-950 Heated Oleje jadalne i tłuszcze, chemikalia AOCS-Tintometer Colour, Gardner Colour, Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna 1379501H Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-950/P Olej naftowy i woski, ASTM Colour. Pt-Co, Saybolt Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E,różnica kolorów Delta xyZ, różnica kolorów Delta XYZ, gęstość optyczna 1379502 Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-950/P Heated Olej naftowy i woski, ASTM Colour. Pt-Co, Saybolt Colour, CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna 1379502H Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-995 Oleje jadalne i tłuszcze, , żywność i napoje, olej naftowy i woski, chemikalia AOCS-TintometerColour, FAC Colour, Gardner Colour, Iodine Colour, Lovibond RYBN Colour, Chlorophyll, Hess-Ives Colour Units, Pt-Co, Kreis Value, Beta Carotene, CIE L*a*b, CIELAB (L*C*h), Klett Colour, Hunter Lab, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna, różnica kolorów Delta E, różnica kolorów Delta xyZ, różnica kolorów Delta XYZ, 1379951 Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-995 Heated Oleje jadalne i tłuszcze, żywność i napoje, olej naftowy i woski, chemikalia AOCS-TintometerColour, FAC Colour Gardner Colour, Iodine Colour, Lovibond RYBN Colour, Chlorophyll, Hess-Ives Colour Units, Pt-Co, Kreis Value, Beta Carotene CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna 1379951H Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-995/P Olej naftowy i woski, Gardner Colour, ASTM Colour, IP Units, Pt-Co, Saybolt Colour, Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, CIELAB (L*C*h), Hunter Lab, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna, różnica kolorów Delta E, różnica kolorów Delta xyZ, różnica kolorów Delta XYZ, 1379952 Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng
PFXi-995/P Heated Olej naftowy i woski, Gardner Colour, ASTM Colour, IP Units, Pt-Co, Saybolt Colour, Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna 1379952H Karta katalogowa pl
Karta katalogowa eng