Chemia

Niezależnie od tego czy utrzymuje się  kontrolę procesu, czy sprawdza jakość produktu końcowego, zmiana barwy może wskazywać zmiany
w produkcie (temperatura, rozcieńczenie). Zmiany w wyglądzie fizycznym mogą być spowodowane przez obecność zanieczyszczeń. Analiza barwy umożliwia szybką ocenę próbki. Produkty Lovibond® obejmują całą gamę skal kolorów.

Próbki chemiczne występują w formie cieczy, ciał stałych, granulek, ich charakterystyka może ulec zmianie w wyniku przetwarzania. Wybór właściwych skal kolorów, długości fal i zarządzanie próbkami jest łatwiejsze, gdy używa się profesjonalnych urządzeń.